LOOMETOETUSED JA LOOMESTIPENDIUMID

Kategooria
Teade liikmetele

EKGL saab Kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliiduna riigieelarvest iga-aastast loometoetust, mida on võimalik maksta EKGL vabakutselistele loovisikutele loometoetusteks ja loovisikutele loomestipendiumideks.

Loometoetust saab taotleda vabakutseline loovisik, kes vastab loovisikute ja loomeliitude seaduses (LLS) sätestatud tingimustele.
Loomestipendiume saab taotleda loovisikute ja loomeliitude seaduses sätestatud alustel eelmisel aastal riigieelarvest eraldatud toetuse jäägist.

Lingid seadustele:

Loovisikute ja loomeliitude seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072016011?leiaKehtiv

Tulumaksuseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010007?leiaKehtiv.

 

Eelteade:

2017.a. teine stipendiumi taotlusvoor on veel toimumata, täpne tähtaeg kuulutatakse välja üsna varsti, mõelge oma loomeplaanidele. Täpne info edastatakse e-posti teel.